Jak przebiega montaż konstrukcji stalowych?

Konstrukcje stalowe stają się coraz bardziej popularne. Ich główną zaletą jest stosunkowo niewielki koszt w porównaniu z tradycyjnym budownictwem. Taka stalowa konstrukcja z pewnością jest także bardzo odporna i szybko się ją stawia. Konstrukcje zmontowane w ten sposób tworzy się indywidualnie na zamówienie. Ich kształt zależna jest od przeznaczenia, a także od wymagań inwestora. Jest to dobre wyjście dla przedsiębiorców potrzebujących rozległych hali magazynowych „na szybko”. Jest to budowla, którą bez problemu można w późniejszym czasie rozbudować w zależności od potrzeb. Konstrukcje ze stali są doskonałym rozwiązaniem skierowanym zwłaszcza dla przemysłu. Ich wszechstronność pozwala na znalezienie rozwiązań niemal w każdej dziedzinie. Przedsiębiorca, mający wątpliwości co do tego typu rozwiązań może skontaktować się z wykonawcą aby dokładnie omówić projekt i jego rozwiązań. 

Po pierwsze – projekt

Tak jak w przypadku klasycznego budownictwa, tak i planując postawienie stalowej konstrukcji należy dysponować odpowiednim projektem. Instalacją takiej budowli zajmują się od początku do końca profesjonalne firmy. Projektanci po zebraniu szczegółowego wywiadu z przedsiębiorcą na temat jego wymagań, przystępują do tworzenia indywidualnego projektu. Oczywiście taki projekt powstaje z uwzględnieniem charakterystyki branży. Inne budowle projektowane są dla rolnictwa, inne z kolei dla hal produkcyjnych. Wykonawca potrzebuje także informacji o tym, czy dana hala ma być np. tylko dla produkcji, czy inwestor potrzebuje w niej część dla administracji. Ważne jest również, aby rozważyć to, czy dana konstrukcja będzie kiedyś poszerzana. Po dostarczeniu specjalistom dokładnych danych, przystępują do pisania projektu, który składa się z:

  • części opisowej – tutaj znajdują się informacje na temat fizycznych cech budowli, surowców z jakich będzie wzniesiona, a także wszelkiego rodzaju obciążeń,
  • części wykonawczej – można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju instruktaż wznoszenia hali. Opisane są w nim wszystkie etapy budowy, z uwzględnieniem kolejności łączenia części. 

Bez wątpienia taki projekt posiada również wszelkie informacje na temat kosztów wzniesienia takiej konstrukcji, a także rysunki pokazujące obiekt. Po zakończonym etapie projektowania, można przystąić do kolejnego, czyli uzyskania niezbędnych pozwoleń. 

Konstrukcje ze stali – wymagane pozwolenia

Jeśli chodzi o budowę konstrukcji stalowych, także w przypadku potrzebnych pozwoleń nie różni się od standardowego budownictwa. Prace montażowe można zacząć dopiero po uzyskaniu wymaganych pozwoleń. Oczywiście najistotniejszym dokumentem, bez którego taka budowla nie będzie mogła powstać, jest pozwolenie na budowę wydane przez odpowiedni urząd. Rozpoczęcie montażu trzeba zgłosić do Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Po zdobyciu zgody na budowę, trzeba powołać kierownika budowy. Zgodnie z prawem budowlanym, taki specjalista ma niezbywalne obowiązki, które dotyczą głównie: przejęcie nadzoru nad placem budowy, zapewnienie bezpieczeństwa, odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji, oraz wykonywanie zadań opisanych w dzienniku budowy. 

Właściwe przygotowanie terenu pod montaż konstrukcji stalowych

Po zebraniu niezbędnej dokumentacji trzeba rozpocząć prace fizyczne. Oczywiście przed postawieniem takiej hali wymagane jest odpowiednie przygotowanie terenu. Aby cała konstrukcja była stabilna i trwała, wykonawca powinien dopilnować odpowiedniego wyrównania terenu. Jeśli wymaga tego obszar budowy trzeba zrobić odwodnienie czy ewentualną wymianę gruntu. Po starannym przeprowadzeniu tych prac można przejść do wylania wytrzymałych fundamentów. 

Wznoszenie konstrukcji stalowych

Wznoszenie konstrukcji stalowych składa się z kilku kluczowych momentów, czyli tzw. kamieni milowych. Niewątpliwie takim momentem jest wznoszenie elementów nośnych, które nadają kształt budowli. Konstrukcja takiej hali może być całkowicie stalowa, lub żelbetowo – murowa. Odpowiednie wzniesienie całej konstrukcji ma zasadnicze znaczenie dla następnego elementu, czyli montażu dachu. Aby można było przystąpić do tej fazy, cały szkielet musi być stabilny i właściwie zmontowany. W tego typu budowlach dach najczęściej wykonany jest z blach falistych lub trapezowych. W projekcie zawarta jest także informacja o metodzie odprowadzania wody z dachu. Może to być drogą grawitacyjną, albo podciśnieniową. 

Jak wznosi się ściany w konstrukcjach stalowych?

Następnym momentem wznoszenia hali jest budowa ścian. Mogą być one zarówno izolowane, jak i zrobione z blach trapezowych. Oczywiście zależne jest to od wymagań inwestora i przeznaczenia takiego obiektu. Po zamontowaniu ścian można przejść do tzw. stolarki, czyli montażu drzwi, okien, doków załadunkowych, a także wylania posadzki. Nie można także zapomnieć o doprowadzeniu wody, kanalizacji, prądu czy ogrzewania. Także w tym przypadku wszelkie instalacje branżowe zależą od przeznaczenia hali i wymagań inwestora. 

Etap wykończenia konstrukcji stalowej

Bez wątpienia istotnym momentem jest etap końcowy, czyli prace wykończeniowe. Po powstaniu całej konstrukcji, doprowadzeniu instalacji branżowych, trzeba przystąpić do jej wykończenia, czyli malowania ścian, kładzenia podłóg, zagospodarowani terenu wokół czyli ogrodzenie, parkingi, drogi. Również na tym etapie zakres prac zależny jest od wymagań inwestora. Powstanie takiej konstrukcji ze stali jest procesem składającym się z wielu etapów. Istotne, aby cały proces był odpowiednio zaplanowany, wówczas będzie szybko przebiegał. Powstanie takiej stalowej konstrukcji jest znacznie szybsze, niż wybudowanie standardowego budynku, oraz znacznie tańsze. Nie można zapomnieć, że jeżeli przedsiębiorca planuje rozwój swojej działalności taki obiekt ze stali można bez problemów rozbudować. Oczywiście powinno to być opisane w projekcie.