Jakie możliwości zawodowe posiada monter instalacji sanitarnych?

Monter instalacji sanitarnych jest względnie niełatwym i zawiłym zawodem. Spowodowane jest to tym, że instalacje sanitarne czy gazowe są bardzo różnorodne. Fachowcy, którzy wykonują ten zawód muszą mieć szeroką wiedzę z dziedziny instalacji gazowych, kanalizacyjnych, wodociągowych, grzewczych, wentylacyjnych. Specjaliści z zakresu instalacji sanitarnych odpowiadają nie tylko za montaż, ale również za ich prawidłowe działanie. W razie potrzeby wykonują również modernizację, konserwacje a także naprawę. Taki fachowiec powinien też mieć wiedzę z zakresu spawania, gdyż często jest potrzeba zespawania rur. Powinien posiadać także umiejętność planowania, żeby móc wyznaczać miejsce montażu instalacji. Jest to zawód wymagający ukończenia 3 letniej szkoły zawodowej. Uzyskanie umiejętności w zakresie montażu instalacji sanitarnych potwierdzane jest zdaniem egzaminu zawodowego. W całej branży budowlanej brakuje wyspecjalizowanych fachowców, przez co jest to bardzo ceniony przez pracodawców zawód.  

Jakie są wymagania dla kandydatów na stanowisko montera instalacji sanitarnych?

Kandydat chcący uczyć się na kursie „monter instalacji sanitarnych” musi mieć dobre zdrowie fizyczne i psychofizyczne. Takiej pracy nie może podjąć osoba, która ma problemy np. ze wzrokiem lub z kręgosłupem. Wymagane jest prawidłowe rozróżnianie kolorów, dobry zmysł równowagi, czucie dotykowe, a także sprawność dłoni. Pracownik, który wykonuje ten zawód musi również charakteryzować się odpornością na długotrwały wysiłek, cierpliwością, dokładnością a także umiejętnością podejmowania błyskawicznych decyzji.  Charakter pracy wymaga także wykazanie się umiejętnością współpracy, ale i równocześnie samodzielnego działania. Nie można zapomnieć, że jak wiele zawodów tego rodzaju także i ten obarczony jest określonym ryzykiem. Ze względu na pracę z niebezpiecznymi substancjami jest niebezpieczeństwo zatrucia. Pracownik taki ma także nierzadko styczność z niemałą ilością pyłu, co może przyczynić się do pylicy płuc. Zawód może być wykonywany także przez osoby niedosłyszące – ta niepełnosprawność nie uniemożliwia prawidłowego wykonywania pracy.

Monter instalacji sanitarnych – warunki pracy

Profesja montera instalacji sanitarnych charakteryzuje się niemałą rozmaitością zadań. Można {wyodrębnić|wyróżnić| trzy grupy stanowisk odpowiedzialne:

  • montaż instalacji sanitarnych,
  • konserwacja i naprawa sieci sanitarnych,
  • wykonawstwo robót.

Dyplomowany pracownik może założyć samodzielną działalność gospodarczą, oraz znaleźć pracę zarówno w dużych jak i małych przedsiębiorstwach oferujących usługi budowlane. Praca zwłaszcza w większych przedsiębiorstwach może wiązać się z częstymi delegacjami. Takie firmy zazwyczaj świadczą usługi w całym kraju. Ważne jest, aby monter instalacji sanitarnych posiadał zdolność pracy w zespole, gdyż zlecone zadania często wymagają ścisłej współpracy i szybkiej wymiany informacji między pracownikami. Montaż takich instalacji ma miejsce zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na świeżym powietrzu. Specyfika wykonywanych zadań naraża pracowników na pracę w dużym hałasie, a także różnej temperaturze powietrza. Należy pamiętać, że monterzy zazwyczaj mają styczność z niebezpiecznymi warunkami pracy jak ruchome części maszyn, prąd, niebezpieczne substancje, gazy pod ciśnieniem a także wibracje. 

Możliwości rozwoju w zawodzie monter instalacji sanitarnych

Aby dostać dyplom montera instalacji sanitarnych kandydat musi otrzymać pozytywne oceny w 3 – letniej szkole branżowej pierwszego stopnia. Kwalifikacje BD.05 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych można otrzymać po zaliczeniu egzaminu państwowego. Uczeń wówczas otrzymuje tytuł montera sieci i instalacji sanitarnych. Warto „iść za ciosem” i kontynuować edukację w tej dziedzinie w szkole branżowej drugiego stopnia, żeby móc przystąpić do egzaminu z dziedziny kwalifikacji BD.22 Organizacja prac związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych i otrzymać tytuł technika inżynierii sanitarnej. Zawód ten daje wiele opcji rozwoju, a na rynku tacy fachowcy są na wagę złota. Należy pamiętać, że istnieje również możliwość zdobycia kwalifikacji w Związku Rzemiosła Polskiego i dostania świadectwa czeladnika. Umożliwia to w przyszłości dążyć do tytułu mistrza. W tym zawodzie można pracować jako szeregowy pracownik, ale po zdobyciu właściwych kwalifikacji nic nie stoi na przeszkodzie, aby otrzymać stanowisko kierownicze. Z pewnością jest to cenny, poszukiwany zawód niemal gwarantujący zdobycie zatrudnienia. Dobry specjalista ne pewno nie będzie narzekał na brak zajęcia.