Jakie są różnice między adwokatem a prawnikiem?

Wiele osób ułatwia sobie życie stosując różne terminy zamiennie. Często jednak różnica między nimi jest diametralna, a wypowiadane słownictwo okazuje się niestosowne.

Przykładem tego rodzaju błędu jest stosowanie terminów prawniczych. Mówiąc “prawnik” wielu z nas ma na myśli osobę zawodowo zajmującą się prawem. Dlatego tytułem prawnika określa się zarówno sędziów, prokuratorów, radców prawnych, a nawet notariuszy. Adwokat Mińsk Mazowiecki to również prawnik. Jest to jednak półprawda.

Trzeba wiedzieć, że każdy adwokat jest prawnikiem, ale nie każdy prawnik jest adwokatem. Warto przedstawić różnice występujące w tej kwestii.

Różnice w edukacji

Podstawową różnicą między adwokatem, a prawnikiem jest droga, którą przebyli oni w ramach przygotowania się do praktykowanego zawodu.

Prawnikiem jest każda osoba, która ukończyła studia na kierunku prawa. Natomiast by zostać adwokatem, niezbędne jest ukończenie trzyletniej aplikacji adwokackiej.

Kandydat na adwokata przygotowuje się do zawodu pod okiem patrona, którym jest przeważnie doświadczony w zawodzie adwokat Mińsk Mazowiecki. Podczas nauki osoba aspirująca gromadzi praktyczne obycie z zawodem – sporządza dokumenty, prowadzi sprawy i występuje przed sądami.

Niejedna kancelaria adwokacka umożliwia aplikantom możliwość zdobywania wiedzy poprzez praktyki – pracę w określonym środowisku i czerpanie nauki od starszych kolegów. Aplikacja adwokacka wieńczona jest czterodniowym państwowym sprawdzianem wiedzy, który odbywa się pod egidą Ministerstwa Sprawiedliwości.

Natomiast prawnik, po ukończeniu studiów może realizować się w wybranej formule. Może wybrać drogę prokuratorską, sędziowską, radcowską badź notarialną. Może też wykonywać usługi prawnicze w firmach z różnych sektorów. Każdy wybiera w swoim zakresie.

Zakres obowiązków adwokata i prawnika

Adwokat Mińsk Mazowiecki i prawnik różnią się też wachlarzem uprawnień i zobowiązań. Dotyczy ich również inna odpowiedzialność zawodowa.

Przykładowo, adwokat Mińsk Mazowiecki ma obowiązek do wykupienia ubezpieczenia OC. Jest to zabezpieczenie na wypadek, gdyby kancelaria adwokacka w sposób niedbały miała zadbać interesów klienta. W sytuacji niezadowolenia z wykonanych usług klient może ubiegać się o zadouśćuczynienie.

Ponadto adwokaci zobowiązani są do stosowania kodeksu etyki adwokackiej. Łączy się to z tym, że jest on zobowiązany do zachowania informacji uzyskanych od klienta w sekrecie. Prawnik nie ma takiego zobowiązania, wobec tego teoretycznie może on przekazywać otrzymywane dane.

Ukończenie aplikacji adwokackiej daje prawo reprezentowania klientów w sprawach sądowych. Dotyczy to także wszystkich etapów przygotowawczych procesu. Prawnik, jako osoba bez odpowiednich uprawnień nie ma takiego prawa.

Warto jednak pamiętać, że kancelaria adwokacka może zatrudniać osoby nie tylko prawnicze. Rozszerzając wachlarz świadczonych usług, w jej progach mogą znajdować pracę również prawnicy, radcy prawni czy notariusze.

Porada prawna – do kogo się zgłosić?

Kancelaria adwokacka wydaje się odpowiednim miejscem, do którego powinno się zgłosić w przypadku różnych prawnych zagwostek.
Jednak nie każda taka niepewność wymaga, by zajmował się nią adwokat Mińsk Mazowiecki. Niejednokrotnie by rozwikłać daną kwestię wystarczy konsultacja z prawnikiem. Prawnik jako osoba znająca legislacyjne niuanse może być pierwszą linią kontaktu.

W zależności od stopnia skomplikowania sprawy, powinniśmy podejmować decyzję o tym, komu ją powierzyć.